Снимки от манастири и храмове

Рилски манастир Бачковски манастир Роженски манастир
Троянски манастир Преображенски манастир Дряновски манастир

Александър Невски Рождество Христово